Informații pentru părinți

Venim in sprijinul dumneavoastra prin deschiderea de cont bancar în numele copilului cu nevoi speciale.

În acest cont pot fi stranse fonduri pentru terapia, medicatia, analizele și anumite materiale utilizate în recuperare copilului.

Un alt instrument care vine în sprijinul părinților în strângerea de fonduri este formularului 230 care apare de regula în prima parte a lunii ianuarie și cu ajutorul căruia pot fi donate de către persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente / activități agricole impuse pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Alt instrument în sprijinul părinților este sponsorizarea făcute de persoanele juridice cu ajutorul declarației 107.

Pentru detalii vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail sau telefon